Sagawa áp dụng Bảng giá và Bảng chỉ tiêu thời gian thu phát mới theo phạm vi cung cấp dịch vụ từ 22/04/2020

30/12/2020 08:59 SA

CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM

Số:……………

V/v: nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

***********

                                        Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

 

 

 

 

 

Kính gửi: Quý CÔNG TY

Lời đầu tiên Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam (SGV) chúng tôi gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng. Chúc quý khách hàng luôn phát triển thịnh vượng.

Thưa Quý công ty,

Chúng tôi đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ bưu chính. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành tái cơ cấu, điều chỉnh lại phạm vi cung cấp dịch vụ và áp dụng Bảng chỉ tiêu thời gian thu phát mới.

Do đó, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Chuyển phát nhanh nội địa, SGV trân trọng thông báo tới Quý công ty, kể từ ngày 22/04/2020 chúng tôi sẽ áp dụng Bảng chỉ tiêu thời gian thu phát mới theo phạm vi cung cấp dịch vụ đã được cơ cấu lại và được chúng tôi niêm yết tại website sagawa-vtm.com.vn và các Trung tâm giao dịch của SGV.  

Đối với các đơn hàng đã phát sinh trước ngày 22/04/2020 chúng tôi sẽ thực hiện đúng chính sách như đã thỏa thuận.

Rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của Quý khách hàng.

 

CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM