Điều chỉnh phụ thu dịch vụ phát hỏa tốc, phát yêu cầu, EXP, VUN từ các tỉnh miền Bắc chuyển đi.

13/05/2021 15:27 CH